Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Rhaglen Datblygu Proffesiynol

Dewisiwch gwrs o'r rhestr isod
Dyma'r HDP gorau i mi ei fynychu. Rhediad da, adnoddau da, darpariaeth wybodus, enghreifftiau defnyddiol.

Sarah Gray
Caerdydd


Taliadau:
Nid ydym yn derbyn taliadau ar-lein. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwn yn eich anfonebu chi / eich canolfan (lle'n gymmwys) o 5 diwrnod cyn y digwyddiad.

Swyddogion Arholiadau:
Mae sawl cwrs ar gael gyda ni ar gyfer swyddogion Arholiadau. Ewch i'r wefan swyddogion arholiadau i gael rhagor o wybodaeth.

Os yr ydych chi'n addysgu mewn canolfan y tu allan i Gymru neu Loegr ac yn ansicr pa gyrsiau sy'n berthnasol ar eich cyfer chi, cysylltwch â'r tîm DPP: dpp@cbac.co.uk

Cysylltwch â ni

Mae ein Tîm DPP yma i ateb eich cwestiynau

dpp@cbac.co.uk | 029 2026 5024

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer eich digwyddiad DPP

Gwybodaeth ychwanegol

Adborth

Rhannwch eich barn chi am ein system gofrestru newydd

Cwblhau'r arolwg