Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Tîm cefnogi'r Gymraeg mewn addysg

Yn dilyn toriadau i'r cyllid a dderbynnir yn flynyddol gan Awdurdodau Lleol Cymru bu'n rhaid dirwyn gwaith Tîm cefnogi'r Gymraeg mewn addysg i ben yn haf 2015.  Gan fod cymaint o adnoddau defnyddiol yn  parhau ar y rhan yma o'r wefan byddwn yn parhau i gynnal y tudalennau hyn ac rydym hefyd yn parhau i gynnal rhai o'r Cynadleddau Cenedlaethol.

Rheolwyd y Tîm cefnogi'r Gymraeg mewn addysg gan CBAC ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru ac awdurdodau lleol Cymru. Roedd y tîm yn:

  • cynnal rhestr o hyfforddwyr cynorthwyol sydd ar gael i gynnal hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg ar amryfal agweddau holl bynciau'r Cwricwlwm Cenedlaethol
  • cefnogi awdurdodau lleol ac ysgolion i roi'r Cynllun Trochi Hwyr ar waith

Dyma adnoddau enghreifftiol i'ch helpu gyda'r cynllun trochi hwyr.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Jonathan Rees, Cydlynydd y Gymraeg mewn Addysg
Ebost: jonathan.rees@cbac.co.uk