Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymdeithaseg TAG UG/U (o 2015)

Mae manyleb TAG Cymdeithaseg CBAC yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o'r newidiadau sy'n digwydd yn y gymdeithas ym Mhrydain. Ceir ynddi hefyd gyfleoedd i ddysgu am ddulliau ac ymchwil cymdeithasegol. Gall y dewis o destunau gael ei ddefnyddio i gefnogi astudiaethau galwedigaethol megis iechyd a gofal cymdeithasol, nyrsio a gwaith cymdeithasol. Mae'r cwrs hwn hefyd yn sylfaen addas ar gyfer astudio cymdeithaseg neu faes cysylltiedig o addysg uwch megis troseddeg neu'r gyfraith.

Bydd dewis o destunau ar gael i'r dysgwyr, yn cynnwys teuluoedd, diwylliant ieuenctid, y gymuned, addysg, crefydd, y cyfryngau torfol, trosedd, gwleidyddiaeth, iechyd ac anabledd, rhaniadau cymdeithasol a chymdeithaseg fyd-eang.

Mae'r pwyslais ar sgiliau yn y fanyleb yn galluogi i'r dysgwyr ddatblygu a dangos eu 'dychymyg cymdeithasegol' trwy ganolbwyntio ar eu hunaniaeth bersonol, eu cyfrifoldebau a'u rôl yn y gymdeithas. Mae TAG cymdeithaseg CBAC yn boblogaidd gyda chanolfannau am sawl rheswm, yn eu plith: eglurder y manylebau a'r deunyddiau asesu; darpariaeth adnoddau ar-lein rhad ac am ddim a safon y gwasanaeth mae staff CBAC yn ei ddarparu.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Cymdeithaseg wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Joanna Lewis
029 2240 4279
Ebostio Joanna

Swyddog Cefnogi Pwnc

Eira Morgan
029 2240 4279
Ebostio Eira

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwsyterau Perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
CBAC TAG Cymdeithaseg Adroddiadau Arholwyr Haf 2019.pdf
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.