Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Busnes Adwerthu

Mae'r Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Busnes Adwerthu wedi'i gymeradwyo ar gyfer tablau perfformiad DfE 2021 a 2022 a bydd yn parhau i fod ar gael i ganolfannau.

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Tynnu cymwysterau CBAC Lefel 1/2 Tystysgrifau Galwedigaethol yn ôl

Bydd y gymhwyster Lefel 1/2 Tystysgrif Galwedigaethol yn cael ei dynnu yn haf 2020. Bydd modd i ganolfannau barhau i gynnig y gymhwyster Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol.

Uned 3 – ar gyfer 2020, mae gan ganolfannau ddewis naill ai i ddefnyddio’r senario a’r dasg gwreiddiol (ElaR), neu’r senario newydd (JJ’s). O haf 2021 ac ymlaen, bydd yn rhaid i ganolfannau ddefnyddio’r senarios newydd (JJ’s).

Mae'r Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Busnes Adwerthu (QAN - 600/8330/X) a'r Dystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Busnes Adwerthu (QAN - 601/3215/2) yn cyflwyno dysgwyr i un o'r sectorau cyflogaeth pwysicaf yn y DU, gan archwilio agweddau amrywiol ar y busnes adwerthu ac ymchwilio i amrediad o adwerthwyr o siopau cadwyn mawr a siopau adrannol i siopau annibynnol a rhith-siopau.

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Busnes Adwerthu

Datganiad o Ddiben Tystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Busnes Adwerthu

Dogfennau Allweddol


Asesiadau Dan Reolaeth

Bydd asesiad allanol uned 4 ar gael i'w lawrlwytho gan ganolfannau o 1 Mai bob blwyddyn, yn yr adran Papur Cwestiynau ar y gwefan ddiogel.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae deunydd DPP digwyddiadau blaenorol ar gael i'w lwytho i lawr o'r wefan ddiogel. Ewch i Llwytho Adnoddau PDF i Lawr>Deunyddiau DPP>Lefel 1 a 2 Busnes Adwerthu

Cymwesterau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Astudiaethau Busnes TGAU; Astudiaethau Busnes TAG UG/U; Cymwysterau Galwedigaethol eraill.

Cysylltu

Stephen Oliver
029 2240 4257
Ebostio Stephen
Clare Williams
029 2240 4257
Ebostio Clare

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
L1-2 Busnes Adwerthu Adroddiad Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2020 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.