Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Datblygiad Personol a Chymdeithasol Llwybrau Mynediad

Bwriad y cymhwyster hwn yw rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o'r materion sy'n cyfrannu at ddatblygiad personol a chymdeithasol eu hunain ac eraill.

Yn dilyn adolygu’r cymhwyster hwn:

  • Mae'r cymhwyster hwn ar gael ar lefel Mynediad 2 a 3 a chynigir rhai unedau ar Lefel 1.

Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Mike Neale
 029 2240 4269
Ebostio Mike

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Tania Lucas
 029 2240 4269
Ebostio Tania

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
Llwybrau Mynediad Datblygiad Personol A Chymdeithasol Adroddiad Yr Uwch Gymedrolwr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.