Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfarniad Lefel 1/2 Lletygarwch ac Arlwyo

Yr enw blaenorol ar y cymhwyster hwn oedd Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Lletygarwch ac Arlwyo Manyleb A.

Rydym wedi datblygu dyfarniad newydd lefel 1/2 mewn Lletygarwch ac Arlwyo i'w addysgu gyntaf ym mis Medi 2016.

Mae'r dyfarniad Lefel 1/2 Lletygarwch ac Arlwyo CBAC wedi cael ei gynllunio i gefnogi dysgwyr mewn ysgolion a cholegau sydd eisiau dysgu am y sector galwedigaethol a'r potensial gall gynnig iddynt yn eu gyrfaoedd neu wrth astudio'n bellach. Mae fwyaf addas fel sylfaen ar gyfer astudio pellach, gan ddarparu dysgwyr gyda dyfnder craidd o wybodaeth ac ystod o sgiliau arbenigol a chyffredinol fydd yn cefnogi dilyniant at ddysgu pellach ac at gyflogaeth.

Mae'n bosibl bydd gan ddysgwyr sydd yn cwblhau'r dyfarniad lefel 1/2 Lletygarwch ac Arlwyo ddiddordeb symud ymlaen at gyfranogi yn ein cymwysterau lefel 3 gwyddor Bwyd a Maeth. Rydym yn parhau i weithio gydag athrawon ac arbenigwyr pwnc i ddatblygu adnoddau gwerthfawr fydd yn eich helpu i gynllunio gwersi diddorol ar gyfer eich myfyrwyr chi.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cwrs

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld yr adnodd


Cyfarwyddyd Lletygarwch ac Arlwyo

Mae dau gyfarwyddyd ar gael i'w lawrlwytho o'r wefan ddiogel. Mae cyfarwyddiadau sut i ddod o hyd i'r ddogfen ar gael yma.


Cysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Sean Williams
029 2240 4266
Ebostio Sean

Swyddog Cefnogi Pwnc

Gemma Edwards
029 2240 4266
Ebostio Gemma

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk


Cymwysterau cysylltiedig

 
Newydd
pdf document logo
L1-2 Lletygarwch Ac Arlwyo Adroddiad Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2020 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.