Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daeareg TGAU (9-1) o 2017

Cyhoeddir fersiynau Cymraeg Adroddiadau’r Arholwyr erbyn dydd Llun 15 Hydref 2018.


Lefel TGAU Daeareg dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster TGAU diwygiedig (9-1) Daeareg, sydd wedi cael ei achredu gan Ofqual a'i ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2017. Mae'r cymhwyster hwn yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.


Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Dogfennau Allweddol

 • Manyleb
 • DAE
 • Canllaw Addysgu
 • Adnoddau'r cwrs

  Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

  Dogfennau Cysylltiedig

  Cyrsiau Hyfforddi

  Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

  Cyrsiau hyfforddi  Cyrsiau DPP ar-lein - TGAU Daeareg

  Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP

  I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

   • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
   • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
   • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma

  Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.

  Newyddion

  Cysylltwch ag athrawon trwy ddefnyddio’r map rhwydweithio ar-lein

  Bwriad y map rhyngweithiol yw i fod yn fodd diogel i ganolfannau sydd eisiau rhannu syniadau a phrofiadau ar lein neu wyneb yn wyneb fedru gwneud hynny. Cofrestrwch yma


  Cysylltwch â Ni

  Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

  Swyddog Pwnc

  David Evans
  029 2026 5478
  Ebostio David

  Swyddog Cefnogi Pwnc

  Sophie Gibbs
  029 2026 5199
  Ebostio Sophie

  Manylion Cyswllt Ychwanegol

  Cofrestriadau

  029 2026 5193
  entries@wjec.co.uk

  DPP

  029 2026 5024
  dpp@cbac.co.uk

  Cymwysterau Perthnasol


   
  Newydd
  pdf document logo
  TGAU Daeareg Adroddiad Arholwyr Haf 2018
  Lawrlwytho

  Adroddiadau Uwch Arholwyr

  Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

  Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.