Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daeareg TAG UG/Safon Uwch (o 2017)

UG/Safon Uwch Daeareg dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymysterau UG/Safon Uwch diwygiedig Daeareg, sydd wedi cael eu hachredu gan Ofqual a'u dynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w haddysgu o 2017. Mae'r cymwysterau hwn yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.


Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Adnoddau'r cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau hyfforddiNewyddion

Cysylltwch ag athrawon trwy ddefnyddio’r map rhwydweithio ar-lein

Bwriad y map rhyngweithiol yw i fod yn fodd diogel i ganolfannau sydd eisiau rhannu syniadau a phrofiadau ar lein neu wyneb yn wyneb fedru gwneud hynny. Cofrestrwch yma


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

David Evans
029 2240 4253
Ebostio David

Swyddog Cefnogi Pwnc

Sophie Gibbs
029 2240 4253
Ebostio Sophie

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.