Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gweithrediadau Digwyddiadau Manyleb B

Nodwch: Bydd Manyleb B Lefel 1/2 Gweithrediadau Digwyddiadau yn cael ei dynnu'n ôl yn haf 2018.

Mae cymhwyster Lefel 1/2 CBAC mewn Gweithrediadau Digwyddiadau B (601/4545/6) yn cael ei dynnu'n ôl gyda cyfle asesu terfynol ar gael yn yr haf 2018. Dylai canolfannau sy'n cyflwyno'r cwrs o 2017 gyfeirio at y fanyleb A ddiwygiedig.

Dyluniwyd Dyfarniad mewn Cymwysterau Gweithrediadau Digwyddiadau Lefel 1/2 CBAC (VQ) (QAN - 601/4545/6) i gefnogi dysgwyr mewn ysgolion a cholegau a fyddai'n hoffi dysgu am y sector galwedigaethol a'r potensial y gallai ei gynnig iddyn nhw ar gyfer eu gyrfaoedd neu astudiaeth bellach. Mae'n addas yn bennaf fel sail i astudiaeth bellach. Byddai'r astudiaeth bellach hon yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu amrywiaeth o sgiliau arbenigol a chyffredinol a fyddai'n cefnogi eu cynnydd i gyflogaeth. Gall cyflogaeth mewn digwyddiadau amrywio o weinyddiaeth, rheoli torfeydd, gwerthiannau mewn digwyddiadau, brandio digwyddiadau, trefnu arddangosfeydd a chyfathrebu. Mae'r holl rolau hyn yn gofyn am addysg bellach a hyfforddiant mewn naill ai prentisiaethau neu addysg bellach neu uwch..

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae'n fwyaf tebygol o gael ei astudio gan ddysgwyr 14-16 mlwydd oed mewn ysgolion ynghyd â'r TGAU.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau'r cwrs

Datganiad o Ddiben

Darllenwch datganiad o ddiben Lleytgarwch ac Arlwyo

Diben y Cwrs


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Sean Williams
029 2026 5485
Ebostio Sean

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Tania Lucas
029 2026 5343
Ebostio Tania

Dolenni Defnyddiol

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Related Qualifications

 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.