Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Sgiliau Hanfodol Ar Gyfer Bywyd A Gwaith

Manylion am y Cymhwyster Hwn

Cymwysterau seiliedig ar unedau yw cymwysterau Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith CBAC. Mae'r rhain ar gael o radd Mynediad 1 i Lefel 3 ac yn cynnig y cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau cyfathrebu, llythrennedd digidol, cyflogadwyedd a rhif. Dull asesu pob uned yw portffolio 'mini' i'w asesu'n fewnol gyda'i ansawdd i'w sicrhau'n allanol.

Mae pob uned ar wahân, ac yn caniatáu felly i ddysgwyr ganolbwyntio ar y sgiliau penodol maen nhw am eu gwella neu am eu meistroli am y tro cyntaf. Parhau i esblygu mae'r sgiliau sydd eu hangen yn y byd gwaith. Mae cymwysterau SHBG CBAC yn cynnig strwythur dynamig i ddysgwyr ar gyfer paratoi at ofynion sy'n newid.

Mae SHBG CBAC yn addas ar gyfer dewis eang o ddysgwyr mewn lleoliadau gwahanol, yn eu plith:

  • pobl mewn addysg bellach;
  • oedolion sy'n dychwelyd i ddysgu;
  • dysgwyr yn y gwaith;
  • addysg yn y gymuned a gwirfoddolwyr lleol;
  • staff addysgu;
  • pobl mewn addysg amgen;
  • pobl y nodwyd bod ganddynt 'fylchau sgiliau' yn yr hyn maen nhw'n gallu ei wneud ar hyn o bryd.

Gan fod yr unedau hyn yn deillio o'r gyfres o gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (SHC), gellir ystyried cyflawniad SHBG fel llwybr dilyniant os yw'r dysgwr yn dymuno hynny.

Cysylltwch â Ni

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â

Pennaeth Sgiliau Hanfodol Cymru

Bryan Davies
029 2026 5100
Ebostio Bryan

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Julie Rees
029 2026 5096
Ebostio Julie

Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Nia Williams
029 2026 5338
Ebostio Nia

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.