Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lefel Mynediad Saesneg (o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd lefel mynediad Saesneg i'w addysgu gyntaf yng Nghymru a Lloegr o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2018). Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb newydd

E-Gyflwyno

Mae gwaith ymgeiswyr mewn unedau/cydrannau a asesir neu gymedrolir yn fewnol yn cael ei e-gyflwyno i CBAC ar gyfer y pwnc hwn. Am ragor o wybodaeth ac arweiniad am y broses ewch i'r dudalen we e-gyflwyno.

Adnoddau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau HyfforddiCysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Guy Melhuish
029 2240 4293
Ebostio Guy

Swyddog cefnogi Pwnc

Kieran O'Brien
029 2240 4293
Ebostio Kieran
Adran Lefel Mynediad

Gweinyddiaeth
029 2026 5180
entrylevel@wjec.co.uk

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5477
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk


Cymwysterau perthnasolNewyddion

Cysylltwch ag athrawon trwy ddefnyddio’r map rhwydweithio ar-lein

Bwriad y map rhyngweithiol yw i fod yn fodd diogel i ganolfannau sydd eisiau rhannu syniadau a phrofiadau ar lein neu wyneb yn wyneb fedru gwneud hynny. Cofrestrwch yma


Entry Level English: Online CPD (England and Wales centres)
Teaching and assessing poetry for WJEC GCE English Literature (Wales centres only)
WJEC AS-A Level English Language and Literature: Assessment > Classroom Practice (Wales centres only)
WJEC AS-A Level English Language: Assessment > Classroom Practice (Wales centres only)
WJEC GCSE English Language and GCSE English Literature: Assessment > Classroom Practice (Wales centres only)
 
Newydd
pdf document logo
Adroddiad Prif Arholwr 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.