Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Busnes TAG UG/U (o 2015)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n manyleb TAG UG/U Busnes, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2015).


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Rhwydwaith Athrawon Busnes ar Facebook

Rydym wedi creu Rhwydwaith TGAU a TAG UG/Safon Uwch Busnes ar Facebook i athrawon rannu syniadau, cyngor, adnoddau ac arferion da. Y bwriad ydi i'r rhwydwaith hwyluso cydweithio rhwng athrawon busnes ledled y wlad.

Ymunwch â'r Rhwydwaith


Gwerslyfr Lefel UG a Safon Uwch Busnes

I archebu gwerslyfr lefel UG neu Safon Uwch Busnes cwblhewch y ffurflen gais isod a'i ddanfon at stephen.oliver@wjec.co.ukCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Stephen Oliver
029 2240 4257
Ebostio Stephen

Swyddog Cefnogi Pwnc

Clare Williams
029 2240 4257
Ebostio Clare

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
CBAC TAG Busnes Adroddiadau Arholwyr Haf 2019.pdf
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.