Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Asesiadau AICT

AICT1

Caiff yr uned hon ei hasesu drwy arholiad. Mae’r arholiad tair awr yn cynnwys rhannau A a B. Mae rhan A yn un awr o hyd, wedi’i dylunio i’w gwneud ar sgrin ac mae’n cynnwys cyfres o gwestiynau; mae angen i’r canolfannau lwytho’r rhain i lawr ymlaen llaw. Rhaid cyflawni rhan B ar-sgrin hefyd ond mae wedi’i seilio ar CD. Mae’r arholiad ar gael yng nghyfres yr haf.

AICT2

Caiff yr uned hon ei hasesu drwy waith cwrs. Gellir canfod y ddogfen HTML ar gyfer yr asesiad hwn ar wefan ddiogel CBAC. Caiff yr uned ei hasesu’n fewnol a’i safoni’n allanol. Dyddiad cau cyflwyno’r sampl yw 15 Mai 2017.

AICT3

Caiff yr uned hon ei hasesu drwy asesiad dan reolaeth. Caiff yr asesiadau eu gosod a’u marcio’n allanol. Gellir canfod y ddogfen HTML ar gyfer yr asesiad hwn ar y wefan ddiogel a gellir ei llwytho i lawr yn syth cyn I’r cyfnod ddechrau. Dylid cwblhau’r asesiad rhwng 6 Mawrth a 1 Mai 2017.

Mae’r asesiadau dan reolaeth yn cynnwys sesiwn tair awr o hyd i’w ddilyn gyda sesiwn ddeuddeg awr; mae’n bosibl trefnu’r sesiynau fel y mae’r ganolfan yn ei hystyried yn briodol. Gall y ganolfan ddewis y dyddiad cyflawni hefyd, gan gymryd i ystyriaeth amodau dosbarthu i arholwyr erbyn 4 Mai 2017.

AICT4

Caiff yr uned hon ei hasesu drwy waith cwrs. Gellir canfod y ddogfen HTML ar gyfer yr asesiad hwn ar y wefan ddiogel a gellir ei llwytho i lawr. Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol a’i safoni’n allanol. Dyddiad cau cyflwyno’r sampl yw 15 Mai 2017.

AICT5

Caiff yr uned hon ei hasesu drwy asesiad dan reolaeth. Caiff dogfen HTML cychwynnol ei dosbaethu ar ddechrau’r flwyddyn academaidd a bydd hyn yn darparu senario busnes a’r tasgau paratoadol y mae’n ofynnol i’r grwpiau gyflawni. Bydd dogfen HTML  dilynol yn cael ei chyhoeddi hefyd. Bydd y ddogfen hon yn darparu ‘gofynion diwygiedig’ a bydd rhaid eu cyflawni’n unigol yn ystod y cyfnod a nodir. Mae cyfyngiad o bymtheg awr i gyflawni’r holl dasgau’n unigol. Gall ymgeiswyr gymryd cofnodion o’r cyfarfodydd grŵp (gallai hyn gynnwys enghreifftiau gweithredol a ddatblygir gan y grwpiau ac unrhyw wybodaeth berthnasol a chynhyrchir trwy’r cyfarfodydd hyn) i mewn i’r amgylchedd dan reolaeth. Dylid cwblhau’r asesiadau rhwng 6 Mawrth a 1 Mai 2017.

Dylid nodi bod y gofynion diwygiedig yn berthnasol i’r un senario cychwynnol a’r tasgau.

AICT6

Caiff yr uned hon ei hasesu drwy waith cwrs. Gellir canfod y ddogfen HTML ar gyfer yr asesiad hwn ar y wefan ddiogel a gellir ei llwytho i lawr. Caiff yr uned hon ei hasesu’n fewnol a’i safoni’n allanol. Dyddiad cau cyflwyno’r sampl yw 15 Mai 2017.

AICT7

Caiff yr uned hon ei hasesu drwy arholiad. Mae’r arholiad yn dair awr o hyd ac yn cynnwys rhannau A a B. Mae rhan A wedi’i dylunio i’w chyflawni ar-sgrin; mae’n awr o hyd ac yn cynnwys cyfres o gwestiynau y gellir eu llwytho i lawr gan ganolfannau ymlaen llaw. Caiff rhan B hefyd ei chyflawni ar-sgrin ac mae wedi’i seilio ar CD. Mae’r arholiad ar gael yng nghyfres yr haf.

AICT8 ac AICT9

Caiff yr unedau hyn eu hasesu fel gwaith cwrs ac nid oes dogfennau asesu HTML perthynol. Mae gwybodaeth am y gofynion asesu’n cael ei nodi yn y fanyleb. Rhaid cyflwyno samplau o waith a safonir i’r safonwr erbyn 15 Mai 2017.