Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Deunydd Ysgrifennu

Deunydd Ysgrifennu

Caiff deunyddiau arholiad eu hanfon atoch mewn da bryd ar gyfer pob cyfres arholiadau.

Llyfrau Ateb

Cyfeiriwch at 'Dyddiadau Allweddol CBAC' am wybodaeth am ddosbarthu llyfrau ateb (12 tudalen, 8 tudalen a 4 tudalen). Cânt eu hanfon i ganolfannau ynghyd ag amlenni sgriptiau.  Mae'r ddogfen 'Gofynion Arholiadau'  yn darparu gwybodaeth fanwl ar arholiadau y mae'n rhaid cael y llyfrau ateb hyn ar eu cyfer.

Mae canllawiau ar gwblhau llyfrau ateb CBAC ar gael yma, ac mae canllawiau penodol i ymgeiswyr ar gael yma.

Amlenni Sgriptiau

Caiff amlenni sgriptiau eu hanfon i ganolfannau ynghyd â llyfrau ateb safonol (16 tudalen a 4 tudalen)

Sachau Gwaith Cwrs

Caiff sachau gwaith cwrs eu hanfon i ganolfannau erbyn canol mis Mawrth.

Bydd niferoedd yr holl eitemau uchod a gaiff eu hanfon yn cael eu cyfrifo'n awtomatig gan ddefnyddio manylion cofrestru eich canolfan. 

Gellir gwneud cais am ddeunyddiau ychwanegol trwy despatchqueries@wjec.co.uk mewn achosion lle nad yw'r dyraniad gwreiddiol yn ddigon ar gyfer y cofrestriadau.